FINANSZÍROZÁS

A kiválasztott autót (amennyiben nem áll a teljes vételár rendelkezésére) hitelre is megvásárolhatja. A sajáterő mértéke az gépkocsi életkorának függvénye, de általánosságban elmondható, hogy 20 – 30% sajáterő megléte esetén, akár CASCO biztosítás kötése nélkül is (max. 84 havi futamidőre) az Öné lehet a kiszemelt autó.

A finanszírozás általános alapfeltételei:

Minden 18 évet betöltött, állandó lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező magyar állampolgár vagy Magyarországon bejegyzett cég, aki (amely) hitelképesnek bizonyul igénybe veheti a finanszírozók szolgáltatásait.

(A hitelbírálat során a jelenleg hatályos törvényi rendeletek, szabályok szerint a hitelt felvevőnek igazolnia kell a jövedelmét / jövedelemigazolással vagy amennyiben a munkabére bankszámlájára érkezik, úgy az utolsó havi bankszámlakivonatokkal /. A hitelt nyújtó finanszírozónak vizsgálnia kell, a hitelt felvevő jövedelmének terhelhetőségét.)

     Az általánosságban igénybe vett pénzügyi lízing esetén, a finanszírozás fedezete maga a gépjármű  (a finanszírozó tulajdonjogot szerez a gépjárműre), de a finanszírozott szerepel mint üzembentartó / lízingelő a  jármű forgalmi engedélyében, s ő viseli az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket (biztosítások, gépjármű adó stb.).

A finanszírozás futamidejére értelemszerűen  a törzskönyv a finanszírozónál marad. A futamidő végén, vagy a finanszírozás idő előtti lezárást követően kerül a finanszírozott személy, vagy társaság nevére a jármű, melynek bejegyzését a finanszírozó által küldött igazolások, iratok birtokában lehet kezdeményezni az illetékes hatóságnál.

A finanszírozó a kockázat, és a finanszírozható összeg meghatározásakor az Eurotax szerinti árat és a piaci árakat veszi alapul.

Amennyiben az ügyfél a „NO CASCO”-s konstrukciót választja, tehát  nem kötelező a CASCO biztosítás kötése, ebben az esetben a kárveszélyt az ügyfél viseli, az esetlegesen felmerülő teljes kárt (beleértve a finanszírozóét is) köteles megtéríteni.

(Például: amennyiben olyan kár éri a járművet, hogy teljesen megsemmisül vagy ellopják, úgy a szerződés lezárásra kerül, tehát a fennálló tartozás azonnali hatályúvá, egyösszegű válik.)

A hitelbírálathoz mellékelni kell (magánszemély esetén):

 • A személyi igazolvány (írott oldalainak), vagy személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • Vezetői engedély (vagy egyéb fényképes igazolvány)
 • Munkáltatói-(kereset) igazolást vagy
 •  lakossági bankszámla kivonatot ( 3 utolsó havi)

Egyéni vállalkozó, gazdasági társaság esetén:

 • Vállalkozói igazolvány,
 • Aláírási címpéldány
 • A cégvezető, képviselő  személyi igazolványának (írott oldalainak), vagy személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • NAV (AHEH) igazolást

másolata.

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat.
 • Gépjármű forgalmi engedélyének, törzskönyvének, az eredetét igazoló dokumentumok (számla, adásvételi szerződés, szervizkönyv stb.)

másolatait,

 • a gépkocsiról előzetesen elkészített állapotfelmérést igazoló irat, illetve az

FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT KÉRÉS